Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Реклама

Реклама:

Гордана Михајловска

gordana.mihajlovska@kapital.com.mk

02 3298 110 локал 202


Александра Стојменова

aleksandra.stojmenova@kapital.mk

02 3298 110 локал 103

 
Специјални прилози:

Гордана Михајловска

gordana.mihajlovska@kapital.com.mk

02 3298 110 локал 202

Претплата: 

Сања Савовска

sanja.savovska@kapital.mk 

02 3298 110 локак 104

ЦЕНОВНИК ЗА ЗАКУП НА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ВО “КАПИТАЛ”

ФОРМАТДИМЕНЗИИ
(обрежан формат)
ЦЕНА
1 cm23€
Визит карта9 x 5 cm120€
¼ страна8.9 x 13.5 cm330€
½ Landscape20.7 x 14.5 cm500€ 
½ Portret14.5 x 20.7 cm550€
Вертикална лента10 x 29.5 cm550€
1/1 внатрешна20.7 x 29.5 cm850€
1/1 втора, последна и претпоследна20.7 x 29.5 cm900€
½ ПР текст500€
1/1 ПР текст  900€ 
2/2 интервју950€
Инсертација-цел тираж450€
Инсертација-претплатници350€

*за позиционирање се доплаќа 50% на постоечките цени

*за авансно плаќање следува попуст од 5%

УПАТСТВO ЗА ДOСТАВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА КАПИТАЛ-ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ:

МАТЕРИЈАЛИТЕ СЕ ПРИМААТ НА СЛЕДНИВЕ МЕДИУМИ:

  • CD ROM
  • DVD
  • USB FLASH DISC
  • е-mail (исклучиво со претходен договор со лице од маркетинг департментот на Капитал)

ФОРМАТИ НА ДАТОТЕКА:

  • tiff (cmyk, 300 dpi)
  • pdf (cmyk, 300 dpi)
  • jpg (cmyk, 300 dpi, quality minimum 10)
  • eps (сите фoнтoви упoтребени внатре вo фајлoт да бидат кoнвертирани вo криви сo вклучен preview);

Акo материјалите не се дoставени вo гoренаведените фoрмати, Капитал не oдгoвара за евентуалните грешки кoи мoже да се пoјават при кoнверзија вo пoтребниoт фoрмат. Заеднo сo oгласoт треба да дoбиеме и негoва принт верзија, вo спрoтивнo не одгoвараме за негoвиoт квалитет.

Контакт:

Гордана Михајовска, Александра Стојменова

marketing@kapital.mk

02 3298110 lok.103

 

ЦЕНОВНИК ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ ЗА WWW.KAPITAL.MK

 

ОписВидливо полеДимензии
(пиксели)
Цена €/седмицаСтрана

 

Хедер банер

да

468x60

500

сите страни

 

 Хедер банер

да

980x90

850

 сите страни

 

Топ банер

да

690x60

500

 сите страни

 

Топ банер

да

690x60

100

една

 

Страничен банер

да

260x125

500

сите страни 

 

Страничен банер

да 

260х125

300

 насловна

 

Страничен банер

да 

125х125

300 

сите страни 

 

Страничен банер

не

125x125

150

насловна 

 

Страничен банер

да

125x125

 70

една 

  

Skyscraper

да

120х600

600

сите страни

 

 

 

 

 

 

 

Комерцијален

 да

 

 300

 

 

Брендирање

 да

 

 1200

 

 

 

 

Попусти                   
2 седмици5%
3 седмици10%
Повеќе од три седмици15%

*Цените се без ДДВ
*Во цената не е вклучена изработка на банер

 

КОНТАКТ

Гордана Михајловска, Александра Стојменова

marketing@kapital.mk

02 3 298 110 локал 103


РЕКЛАМИ


КАПИТАЛ НЕДЕЛНИК

Капитал 783


РЕКЛАМИ