Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Капитал Медиа Гроуп на 25 септември 2011 година го стартуваше својот проект - Капитал Академија. Проектот е фокусиран на организирање големи деловни конференции, бизнис-форуми, обуки и работилници за поголемо знаење. Ги повикуваме сите компании, менаџери, претприемачи, аналитичари и сите оние на кои им се потребни повеќе едукација, знаења и вештини да учествуваат во едукативните проекти.

Капитал Академија 

ОБУКА

“ТУЖБИ КАЈ НАСЛЕДУВАЊЕТО, ПОСЕБНО ВО ВРСКА СО НИШТОВНОСТА НА ТЕСТАМЕНТИТЕ, ДОГОВОРИТЕ ЗА ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА И ДОГОВОРИТЕ ЗА ДАР”

10 април 2014 година

Почнувајќи од февруари 2014 год, Капитал академија започна со организиција на семинари за континуирана едукација на правните застапници и правните советници од адвокатските канцеларии, корпорациите и другите правни лица. Темите ќе бидат поставени зависно од актуелниот интерес на учесниците >>>

***

 

 

 

 


РЕКЛАМИ


КАПИТАЛ НЕДЕЛНИК

Капитал 783


РЕКЛАМИ


Капитал изданија

КАПИТАЛ СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА

Капитал 000